Dominantu Lamača kaplnku sv. Rozálie majú zatieniť viacpodlažné „rodinné“ domy!

Autor: Jarmila Halgasova | 20.11.2020 o 15:25 | (upravené 21.11.2020 o 13:47) Karma článku: 2,24 | Prečítané:  466x

Jedinej Národnej kultúrnej pamiatke na území bratislavskej mestskej časti Lamač hrozí trvalé znehodnotenie, pričom možné škody už nebude možné napraviť.

Skupina Lamačanov sa už niekoľko rokov snaží zabrániť, aby dominantu Lamača zatienil developer bytovými domami. Jeden sa mu už pri kaplnke podarilo postaviť v rozpore s rozhodnutím Pamiatkového úradu SR. Zjednodušene povedané, to ako keby pred Bratislavský hrad postavili panelák, ktorý by zdevastoval výhľad na dominantu na hradnom kopci. Vo svojich zámeroch v mestskej časti Lamač chce developer ďalej pokračovať. Preto v najbližších dňoch spustíme na internete petíciu na ochranu kaplnky.

Tu si môžete prečítať fakty a detailnejšie informácie k plánovanej výstavbe pri kaplnke svätej Rozálie.

Rok 1963 - Kaplnka sv. Rozálie bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku.

12. jún 2002 - Rozhodnutím Pamiatkového úradu SR, č. PÚ - 06/359-20/7919/Kal, bolo zriadené ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky a stanovili sa pravidlá na jej ochranu. Najmä sa obmedzila výstavba na určených pozemkoch, ustanovila sa maximálna výška stavieb, úprava zelene a prikázalo sa rešpektovať existujúce uličné čiary v jej okolí. To všetko preto, aby pohľady na ňu z južnej a západnej strany zostali naďalej jedinečné a podčiarkovali jej výnimočnosť a historickú hodnotu ako jedinečného  dokladu urbanistického a architektonického vývoja a historickej zástavby Lamača.

Ako rozhodovali starostovia Peter Šramko a Lukáš Baňacký za MČ – Lamač v kauze Rozálka

  1. Porušenie rozhodnutia Pamiatkového úradu SR (PÚ SR) zo strany starostu Šramka tým, že povolil stavbu stavebníkovi Ochotníckemu na pozemku, na ktorom podľa tohto rozhodnutia nemal stáť žiadna stavba.

Porušil tým viaceré podmienky rozhodnutia, ale čo má neodvrátiteľný dopad na Rozálku je, že zatienil južný pohľad na kostol tým, že jeho stavba značne prevyšuje návršie, na ktorom stojí kostol a svojim dielom, ktoré nazval príznačne mestská vila  Rozálka sa rozhodol konkurovať tejto historickej stavbe.

Starosta Šramko mu nielenže povolil postaviť dom na regulovanom území, povolil mu aj zmenu stavby pred dokončením ktorá spočívala vo zvýšení stavby o jedno podlažie!! Dom bol skolaudovaný v roku 2014 rozhodnutím č. 2014/137-3117/RUSK/rozh./Ká zo dňa 15.05.2014.

  1. Porušenie rozhodnutia PÚ SR povolením stavby rodinného domu pre stavebníka p. Kovačiča v tomto istom  regulovanom území. Starosta Šramko nerešpektoval obmedzenie výšky stavieb a povolená stavba má v chránenom pohľade o 3 metre prevyšovať návršie, na ktorom stojí Rozálka a teda ju opäť zatieňovať.

Stavba bola schválená Komisiou výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky  dňa  15.4.2015, ktorej predsedal Ing. Lukáš Baňacký, poslanec zastupiteľstva v Lamači a zástupca Lamačského starostu a stavebné povolenie bolo vydané 22.3.2016. 2016/1s7 - 770 /RUSK/SpEa. Rozhodnutie podpisoval starosta Šramko. Stavebný úrad na žiadosť  stavebníkov vydal rozhodnutie č. 2018/209/2660/RUSK/SPzm/Ko zo dňa 17.4.2018 o zmene stavby pred dokončením.

  1. 20.1.2016 - Komisia výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky  pod vedením p. Baňackého schválila zámer p. Ochotnického postaviť v tomto chránenom území ďalšie dva rodinné domy.

10.5.2017 – Komisia výstavby odporučila na žiadosť  Ing. V. Mikoczyho ďalšiu novostavbu – rodinné domy Lamač – Rozálska ul., pozemok parc. č. 1763/12,1763/13 a 1763/14 k. ú. Lamač – žiadosť o záväzné stanovisko. Komisia súhlasí a odporúča vydať kladné stanovisko.

Pri rozhodovaní ho komisia odkázala na Krajský pamiatkový úrad (KPÚ), pričom sa vôbec nezaoberala rozhodnutím PÚ SR, ktorým disponovala a obmedzeniach ktorého vedela a mala vedieť.

Pri tomto rozhodovaní stavebný úrad pochybil, pretože pri rozhodovaní si neoveril vyžiadaním stanoviska KPÚ, či nenastali nové skutočnosti a v tomto konaní mohla byť odstránená najvážnejšia vada rozhodnutia a to nerešpektovanie rozhodnutia PÚ SR čo do výšky stavby. O tejto chybe starosta vedel a mal vedieť, keďže rozhodnutie PÚ SR bolo doručované aj stavebnému úradu. Navyše starosta Šramko bol ten, s ktorým PÚ SR komunikoval návrh Rozhodnutia. Za jeho starostovania bolo rozhodnutie schvaľované v zastupiteľstve a jemu bolo doručované. Starosta túto príležitosť nevyužil.

Konanie novozvoleného starostu Lukáša Baňackého v kauze Rozálka

V čase nástupu Baňackého za lamačského starostu stavebníkovi p. Kovačičovi uplynula 2-ročná lehota na začatie stavby v blízkosti Rozálky. Namiesto toho, aby starosta Baňacký konal a p. Kovačičovi stanovil podmienky na dodržanie regulovanej výšky stavby v tomto území, evidentne radšej VYNALOŽIL úsilie, aby stavebník mohol zlegalizovať stratu platnosti stavebného povolenia.

 Ani na podnety občanov zrejme nevykonal obhliadku na mieste, aby si overil, či skutočne stavebník stavia. Všetky možnosti, ktoré sa mu ponúkali, aby napravil protiprávny stav, pravdepodobne prehliadol, ale nemal..

Oznámením o súhlase síce predĺžil lehotu na dokončenie stavby dňa 2.4.2020  č. 2020/317-2464/OUKSP-PLV/AK, avšak aj na základe čestných vyhlásení občanov, a dokladanej fotodokumentácie je zrejmé, že stavebník nezačal so stavebnými prácami do vypršania 2-ročnej lehoty ustanovenej na začatie stavby. Pritom občanom nešlo o nič iné, iba o ochránenie kultúrnej pamiatky a zníženie stavby stavebníka na úroveň návršia kostola sv. Rozálie. Ignorovanie a arogancia zvíťazili napriek úsiliu občanov napriek úsiliu aj niektorých poslancov.

Starosta Baňacký ako jeden z prvých počinov vo funkcii vydal dňa 31.1.2019 pod č. 219-2018/491-580/RUSK/UR/De-4 územné rozhodnutie na umiestnenie stavby pre stavebníka p. Ochotníckeho NEREŠPEKTUJÚC vyššie uvedené rozhodnutie PÚ SR, nerešpektujúc aj iné ustanovenia stavebného zákona. Iba vďaka občianskej ostražitosti a záujmu spoluobčanov bolo toto rozhodnutie ako nezákonné zrušené Okresným úradom Bratislava rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2019/64915/AD zo dňa 30.6.2019.

Starosta nerešpektuje a ignoruje obavy poslancov miestneho zastupiteľstva z nezákonných postupov pri vydávaní stavebných povolení v ochrannom pásme.

Pre objektívnosť prikladám Uznesenie z 9.6.2020:

 

V novembri  2019 boli občania vyzvaní na námety pre Územný plán zóny Svätá Rozália, MČ Bratislava – Lamač. Nevieme v akom štádiu je  vypracovanie územného plánu, avšak vypracovať územný plán až potom, keď bude regulované územie zastavané je tragikomické, navyše by pre teraz úplne stačilo na 100% rešpektovať rozhodnutie PÚ SR a jeho podmienky.

Je neprijateľné, aby sa starosta, ktorý sa má starať o rozvoj a správu zvereného územia a najmä pri výkone preneseného výkonu štátnej správy  oháňal čiastkovými stanoviskami KPÚ, keď sám disponuje rozhodnutím PÚ SR, ktoré má byť pre starostu neprelomiteľným pravidlom pri stavebnom konaní a v prípade podozrenia, že KPÚ vo svojom stanovisku niektoré podmienky opomenul, je povinný na to upozorniť a keď je potrebné aj podaním na prokuratúru. To je jeho úloha a poslanie.

Vyzývam starostu Lukáša Baňackého, aby Lamačanom oznámil, aké opatrenia a rozhodnutia uskutočnil na ochranu našej jedinej a jedinečnej národnej kultúrnej pamiatky na území katastra Lamač?

Vyzývam starostu Lukáša Baňackého, aby garantoval Lamačanom, že nedovolí výstavbou znehodnotiť Kaplnku sv. Rozálie a bude trvať v rozhodovaní na tom, aby stavebník nekonal nezákonne a rešpektoval rozhodnutie Pamiatkového úradu SR.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Jankovská priznala vzťah s Kočnerom. Spomína aj Fica

Neskôr chce vypovedať o Bödörovi, aj Zoroslavovi Kollárovi.

Dobré ráno

Dobré ráno: Zvoliť generálneho prokurátora je len prvý krok

Vypočutia trvali 36 hodín, voľba mala byť už v tieto dni.


Už ste čítali?